Etapy rozwoju mowy dziecka

 

  • Okres wyrazu (1 rok – 2 lata)

W tym okresie dziecko zaczyna powtarzać wyrazy samorzutnie lub za zachętą opiekunów. Kaczmarek pisze, że „w odróżnieniu od dawnych słów (z 3 kwartału), którymi była tylko melodia względnie jego forma głosowa o artykulacji niewyraźnej, te nowe są już prawie identyczne lub wprost identyczne z wyrazami ogólnej mowy.” W wieku 14 – 15 miesięcy niemowlę coraz częściej zaczyna nazywać  przedmioty. W wieku 18 miesięcy zaczyna samodzielnie pracować nad poszerzaniem słownika czynnego. Wszystkie wypowiedzi dziecka w tym okresie są jednowyrazowe, przeważają rzeczowniki i czasowniki. Pod koniec tego okresu pojawia się zdanie proste. Artykulacja głosek w poszczególnych wyrazach  jest tylko zbliżona do normalnej.

  • Okres zdania (2 lata – 3 lata)

W tym okresie bardzo szybko pojawiają się wszystkie rodzaje zdań i prawie wszystkie formy językowe. Najpierw występują zdania oznajmujące, następnie rozkazujące, pytające i wykrzyknikowe. Tutaj również przeważają rzeczowniki i czasowniki. Artykulacja w tym okresie w dalszym ciągu jest nieustalona, chociaż bardziej zbliżona do normy.

  • Okres swoistej mowy dziecięcej (3 lata – 7 lat)

Dziecko w wieku trzech lat, niekiedy trochę wcześniej lub później posiada mowę już w zasadzie ukształtowaną. Do połowy tego okresu  dzieci zaczynają zdobywać umiejętności zupełnie poprawnej artykulacji. W wieku ok. 6 lat wszystkie głoski powinny być już artykułowane w sposób prawidłowy.

 

Irena Styczek prezentuje następującą tabelę, przedstawiającą rozwój mowy dziecka:

tab 1

 

 

 

Poniżej przedstawiam tabelę prezentującą rozwój artykulacji głosek w zależności od wieku dziecka:

 

tab2

Źródło: http://logos-logopeda.blogspot.com/p/rozwoj-mowy-dziecka.html

Brak komentarzy

Dodaj komentarz