Sale

Duże sale zapewniają dzieciom przestrzeń,
natomiast wyposażenie przyczynia się do rozwoju fizycznego oraz intelektualnego dziecka.