Miesięczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej

Grudzień

Tematy kompleksowe

TYDZIEŃ I : Co robić w tak smutny czas?

TYDZIEŃ II : Nadeszła zima.

TYDZIEŃ III : Święta tuż-tuż

DZIECKO POTRAFI:

Dziecko:

− wymyśla prostą potrawę (z wykorzystaniem obrazków)

− rozpoznaje i nazywa literę I, L, Y,R S

wie, co rozpuszcza się w wodzie

aktywnie ćwiczy, liczy w zakresie 7

porusza się rytmicznie przy piosence

dzieli nazwy na sylaby i na głoski

segreguje figury według wielkości

− okazuje uczucia mimiką twarzy

− wymienia oznaki zimy

− wymienia wybrane właściwości fizyczne śniegu

wskazuje kierunki w odniesieniu do siebie

− interpretuje poznany utwór własnymi słowami

− modeluje wymyślone kształty

rozpoznaje i nazywa cyfrę 0, 6,7− śpiewa piosenkę

− wymienia nazwy wybranych drzew iglastych: sosna, jodła, świerk, modrzew

− wymienia tradycje świąteczne

− tworzy zbiory, uwzględniając jedną cechę (kolory)

omawia wygląd świątecznego stołu i mówi, co powinno się na nim znaleźć

podaje swój adres

wspólnie z innymi dziećmi ubiera choinkę

− wykonuje ćwiczenia z plastikowymi kręglami

− wykonuje zaproponowane zadania, współpracując
w zespole

rysując po odpowiednim wzorze− wymienia nazwy dni tygodnia

− reaguje ruchem na zmienny akompaniament, sprawnie porusza się w przestrzeni

stosuje znaki: =, +,-

wykonuje zakładkę do książki

wie, co można kupić w księgarni