Miesięczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej

WRZESIEŃ

 

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 

TYDZIEŃ I: W przedszkolu

TYDZIEŃ II :   Znowu w przedszkolu

TYDZIEŃ III :  Moja droga do przedszkola

TYDZIEŃ IV :  Nadeszła jesień

 

 

 

DZIECKO POTRAFI:

 

– wypowiada się na swój temat

– wymienia nazwy poszczególnych części ciała

– śpiewa piosenkę

– dzieli nazwy obrazków na sylaby

– nazywa różne stany emocjonalne

– przestrzega kodeksu przedszkolaka

– czuje się członkiem grupy

– wypowiada się na temat wakacji

– łączy w pracach różne techniki

– rozpoznaje zapis swojego imienia

– wie, przy jakim świetle sygnalizacji przechodzimy przez jezdnię

– wypowiada się na temat przejścia przez ulicę

– rozpoznaje figury geometryczne ( koło, kwadrat, prostokąt, trójkat)

– wie, do czego służą samochody specjalistyczne

– wymienia nazwy miesiecy

– wymienia oznaki jesieni

– określa pierwszą głoskę w nazwach obrazków

– wyznacza kierunki w odniesieniu do swojej osoby