Miesięczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej

Październik

Tematy kompleksowe

TYDZIEŃ I : Jesień w sadzie

TYDZIEŃ II : Jesień na działce

TYDZIEŃ III : Nasze rodziny

TYDZIEŃ IV : Nasi domowi ulubieńcy

DZIECKO POTRAFI:

 • rozpoznaje wy- brane owoce oraz nazywa drzewa owocowe
 • rozpoznaje literę o: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • łączy ze sobą różne elementy w celu utworzenia jednej całości
 • nazywa owoce
 • maluje sylwety owoców
 • wykonuje sałatkę owocową
 • stosuje liczby pojedynczą i mnogą
 • wnikliwie obserwuje otoczenie podczas wycieczki;
 • rozpoznaje i nazywa warzywa
 • zna pory dnia; opowiada historyjkę z uwzględnieniem kolejności zdarzeń
 • rozpoznaje i nazywa literę a: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • podejmuje zaproponowane działania, analizuje, wyciąga wnioski
 • rozpoznaje i nazywa literę m: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • segreguje przedmioty według określonych cech i układa je zgodnie z zaproponowanym rytmem
 • rozpoznaje i nazywa figurę geometryczną – kwadrat
 • rozpoznaje wybrane zawody; wypowiada się na temat pracy zawodowej swoich rodziców
 • rozpoznaje i nazywa literę e: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • wypełnia ograniczoną konturem powierzchnię ścinkami wełny
 • łączy ze sobą różne elementy według własnych pomysłów rozpoznaje i nazywa cyfry: 1, 2, 3, 4

 

Materiały językowe – Październik

gr. III 5-latki

ZAKRES TEMATYCZNY

KLUCZOWE

SŁOWNICTWO

STRUKTURY

I KLUCZOWE SŁOWNICTWO BIERNE

FACE

Części twarzy

FOOD

Jedzenie

eyes, years

nose, mouth

hair

apple, lemon, pepper, plums cheese,

cheese sandwich,

bread

Yummy! Delicious!

Yucky!

Picnic, picnic basket

I am hungry

I like… /I don’t like…

Where is/are…(your nose, eyes…)?

Touch…(your nose/the red colour)!

Woul you like some… (apples/cheese)?

Smell…(the apples/tke cheese/it/them)!

Where’s…(my picnic basket)?

Pick…(it/them/ the apples) up!

Put….(it/your minicards) on…(the floor)!

Point! Swap your places!

SONGS

Piosenki

The Words Dance! Yummy twist

Listen and dance, Listen and dance! Are you ready? Plums, plums. Ilike plums

Listen and dance! Stand up! Bread, bread. I like bread.

Jump, jump! Turn around, touch your mouth Cheese, cheese. I like cheese.

and sit down! Stand up! Yummy, yummy! Yummy twist!

Clap, Clap! Turn around, touch your eyes

and sit down! Stand up!

Stomp, Stomp! Turn around, touch your nose

and sit down! Stand up!

Knock, knock! Turn around, touch your nose

and sit down! Stand up!