Miesięczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej

KOCHANI   RODZICE  DZIECI  Z  GRUPY  „ ANIOŁKI RADOŚCI „  W MIESIĄCU  MARCU   BĘDĄ  :

–  rozwiązywać zagadki

 śpiewać piosenki

–  segregować sylwety zwierząt duże – małe

–   rozpoznawać i nazywać wybrane zwierzęta egzotyczne

–   odpowiadać na pytania dotyczące opowiadania

–  liczyć do czterech

–  reagować ruchem na wysokie dźwięki i niskie

–  segregować  elementy według wzoru

–  poruszać się rytmicznie przy muzyce

–  rozpoznawać  i nazywać kolory

 

TEMATY KOMPLEKSOWE :

I TYDZIEŃ :   POZNAJEMY ZWIERZĘTA

II TYDZIEŃ :  BYŁ SOBIE DINOZAUR

III TYDZIEŃ :  WIOSNA TUŻ – TUŻ

IV TYDZIEŃ :  NADESZŁA WIOSNA