Miesięczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej

Kochani Rodzice dzieci z grupy  „ Aniołki Radości „ w miesiącu listopadzie będą :

  • posługiwać się liczebnikami porządkowymi w zakresie trzech
  • odpowiednio reagować na przerwy w muzyce
  • rozpoznawać i nazywać wybrane urządzenia elektryczne
  • wyklaskiwać rytm piosenki
  • odpowiadać na pytania dotyczące wiersza
  • stosować słowa : mały , duży
  • ubierać się samodzielnie
  • dbać o czystość
  • opowiadać historyjki

Tematy kompleksowe :

 I tydzień : Domy i domki

II tydzień : Urządzenia elektryczne

III tydzień : A deszcz pada i pada

IV tydzień : Dbamy o zdrowie