Miesięczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej

Marzec

Tematy kompleksowe

TYDZIEŃ I : Zwierzęta na świecie

TYDZIEŃ II : Czy żyły dinozaury?

TYDZIEŃ III : Nadchodzi wiosna.

TYDZIEŃ IV: Nadeszła wiosna.

DZIECKO POTRAFI:

 • rozpoznaje i nazywa literę z,u,c: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • rozpoznaje i nazywa wybrane zwierzęta
 • liczy na zbiorach zastępczych
 • korzysta w pracy z kilku technik plastycznych
 • rozpoznaje i nazywa liczbę 9, 10
 • wspólnie z kolegami wykonuje album
 • układa opowiadanie o żyrafie
 • wypowiada się na temat wiersza
 • pokazuje ręką kierunek linii melodycznej
 • wykonuje wycinankę korzystając z różnych materiałów
 • wykonuje wydzierankę z gazety połączoną z rysunkiem
 • wypowiada się na temat powstania węgla kamiennego
 • wymienia wybrane właściwości fizyczne węgla kamiennego i soli kamiennej
 • zaznacza w kalendarzu pogody elementy charakterystyczne dla danego dnia
 • wymienia oznaki zbliżającej się wiosny
 • wypowiada się na temat zachowania bohaterki opowiadania
 • wypowiada się na temat powrotu ptaków
 • mierzy pojemność naczyń za pomocą jednej miarki
 • wymienia etapy rozwojowe motyla
 • wypowiada się na temat pszczół

 

Materiały językowe – MARZEC

gr. „Aniołki Radości”

ZAKRES TEMATYCZNY

KLUCZOWE

SŁOWNICTWO

STRUKTURY

I KLUCZOWE SŁOWNICTWO BIERNE

FARM ANIMALS

Zwierzęta na wsi

BODY PARTS

Części ciała

ACTIONS

Czynności

Numbers 1-6

Liczby 1-6

Bunny, duck,

pig, cat, dog,tail

clean/dirty

feet

wash, climb, swim

hop, roll

numbers 1-6

Turn left, like this! Swap!

Ready, steady…Roll and throw!

Listen and point! It’s a secret!

How many? Spin the bottle!

Move your body! Cards up!

A group of three – sit together, here, like this;

Pass the card on! Who’s got clean (dirty) feet?

Hold your feet up!

Look at your hands! Clean (dirty) hands? Wash (dry) your hands, like this!

Go home, quicly! Are you at home?

The dog’s shadow and the dog – match!

Cover your trees!

SONG

Piosenka

ANIMALS’ TALK

Bunny, bunny, bunny Pig, pig, pig

How are you? How are you?

Hop, hop, hop, Oink, oink, oink

Fine, thank you! Fine, thank you!

Duck, duck, duck Dog, dog, dog

How are you? How are you?

Quack, quack, quack Woof, woof, woof

Fine, thank you! Fine, thank you!

Cat, cat, cat

How are you?

Meow, meow, meow

Fine, thank you!