Miesięczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej

Listopad

Kolorowy Start  – Trzylatek.

Plan miesięczny : Listopad 2021 – Aniołki Radości

 

Temat Tygodnia Cele Ogólne Cele Operacyjne Realizacja Kierunków Polityki Oświatowej Państwa na Rok Przedszkolny 2021/2022
1. Domy i domki.

2. Urządzenia elektryczne.

3. A deszcz pada i pada…

4. Dbamy o zdrowie.

 

 

 

 

 

 

•    rozwijanie mowy

•    rozwijanie umiejętności liczenia

•    umuzykalnienie dzieci

•    zapoznanie

•    z nazwami poszczególnych pomieszczeń znajdujących się w mieszkaniu

•    rozwijanie sprawności manualnych

•    zapoznanie z urządzeniami elektrycznymi znajdującymi się w kuchni przedszkolnej

•    rozwijanie mowy i myślenia

•    rozwijanie sprawności manualnych

•    porównywanie liczebności zbiorów

•    zapoznanie ze sposobem ubierania się na spacer

•     porównywanie długości

•    zachęcanie do spożywania owoców i warzyw

Dziecko:

− dopasowuje zwierzęta do ich domków− posługuje się liczebnikami porządkowymi
w zakresie 3− odpowiednio reaguje na przerwy w muzyce− stosuje nazwy: pokój, przedpokój, łazienka, kuchnia

− rwie kawałki gazety i przykleja je na obrazku jeża

− rozpoznaje
i nazywa wybrane urządzenia elektryczne− rozwiązuje zagadki− wyklaskuje rytm piosenki− rysuje po śladach− odpowiada na pytania dotyczące wiersza− mówi wyraźnie− stosuje słowa: mało, dużo

− porusza się rytmicznie przy muzyce

− tworzy kompozycję z papierowych kropli deszczu

− ubiera się samodzielnie

− dba o czystość

− stosuje określenia: długi, krótki

− rytmicznie klaszcze

− wykonuje i spożywa sałatkę owocową

− opowiada historyjkę

 

 

 

1. Pochód Wszystkich Świętych.

2. Dzień Niepodległości- Szkoła do hymnu.

3. Dzień postaci z bajek.

4. Dzień Pluszowego Misia.

5. Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.

6. Dzień Kredki.