Wierszyk miesiąca

 

Wiersz pt. „ Wiosna ogrodniczka  „ B . Szelągowskiej

Przyszła do nas wiosna
Nasionka posiała
Ogrzała je słoneczkiem
Deszczykiem podlała
Na łąkach i w ogrodach
Zakwitły śliczne kwiatki
Krokusy, przebiśniegi
Żonkile i bratki.