Miesięczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej

Drodzy Rodzice! W miesiącu styczniu w grupie „Promyczki Dobra”
realizowane będą następujące cele ogólne:

 

 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych z świętami przejmowanych od pokoleń
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.
 • tworzenie słów: rozpoczynających się, kończących się daną głoską i mających ją w środku
 • różnicowanie samogłosek i spółgłosek
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: s, S; n, N; b, B
 • czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania
 • utrwalanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, i poznanie cyfry 8; znaków: <, >, =, +, oraz stosowanie ich
  w sytuacjach zadaniowych
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • odróżnianie druku od pisma
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 • nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 • poznawanie kalendarza, jego roli w określaniu miesięcy i dni tygodnia.
 • nazywanie barw
 • słuchanie muzyki o różnym charakterze, w tym muzyki klasycznej
 • śpiewanie tekstów rymowanek na własne melodie
 • improwizowanie piosenek ruchem
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych
 • pomaganie zwierzętom w przetrwaniu zimy
 • poznawanie przedstawicieli ptaków zimujących w Polsce,
 • określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym.
 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech.
 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).
 • reagowanie ruchem na zmiany wysokości dźwięków (wysokie – niskie), tempa (szybciej – wolniej)
  i dynamiki (głośniej – ciszej) utworu.
 • przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania.
 • określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny (np. babcia to mama mamy itp.)
 • dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie.
 • przedstawianie przygotowanego programu artystycznego dla rodziców lub dziadków z okazji ich świąt; wykonywanie upominków; wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi
 • potarzanie z pamięci wierszy, piosenek

I TYDZIEŃ: MIJAJĄ DNI, MIESIĄCE, LATA

II TYDZIEŃ: ZIMA I ZWIERZĘTA

III TYDZIEŃ: BABCIA I DZIADEK

IV TYDZIEŃ: ZABAWKI

 

 

Materiały językowe – Styczeń

gr. IV 6-latki

ZAKRES TEMATYCZNY

KLUCZOWE

SŁOWNICTWO

STRUKTURY

I KLUCZOWE SŁOWNICTWO BIERNE

CLOTHES

Ubrania

COLOURS

Kolory

NUMBERS

1-10

Liczby 1-10

WEATHER

Pogoda

I’mwearing….

T-shirt, shorts

jacket, trousers

Colours

numbers 1-10

It’s hot and sunny!

It’s freezing!

What are you wearing?

What shall we wear?

If you’re waring ….(a jacket/socks/…) stand by me/jump/turn around!

Point to…

Find….(all the shoes)

Put the sticker, Pick up (the dress)!

Who/What is there in the picture?

How many….(hats) are there? Count.

What’s the weather like?

SONG

Piosenka

If you wearing…a T-shirt and shoes..tiptoe! (2x)

If you wearing…a T-shirt…; If you wearing…shoes..

If you wearing…a T-shirt and shoes…tiptoe! (2x)

If you wearing…a dress…shout: Hooray! Hooray (2x)

If you wearing…a dress..; If you wearing…a dress

If you wearing…a dress…shout: Hooray! Hooray (2x)

If you wearing…trousers and socks…spin around! (2x)

If you wearing…trousers; If you wearing…socks…

If you wearing…trousers and socks…spin around! (2x)