Miesięczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej

listopad

 

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 

TYDZIEŃ I: Pada deszcz

TYDZIEŃ II :   Dbamy o zdrowie

TYDZIEŃ III :  Domowi ulubiency

TYDZIEŃ IV :  Urządzenia w moim domu

 

 

 

DZIECKO POTRAFI:

– odpowiada na pytania dotyczące wiersza i opowiadania

– maluje daną płaszczyznę

-reaguje określonym ruchem na wysokie i niskie dźwięki

– wie, na czym polega praca stomatologa

– wskazuje lekkie i ciężkie przedmioty

– recytuje wiersz

-reaguje na piosenkę wykonaną w wysokim lub w niskim rejestrze

– liczy do trzech

– wskazuje obrazki dotyczące określonych treści

– rozpoznaje sprzęty domowe( odkurzacz, żelazko)