Miesięczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej

Tematy kompleksowe :

 

I TYDZIEŃ: Dzień Dziecka.

IITYDZIEŃ: W krainie muzyki.

III TYDZIEŃ: W krainie muzyki.

IV TYDZIEŃ: Zwierzęta duże i małe.

 

 

Kochani Rodzice dzieci z grupy „Promyczki Dobra” w miesiącu czerwcu będą:

 • doskonalić umiejętność szukania różnic i podobieństw
 • doskonalić umiejętność wypowiadania się na własny temat
 • poszerzać wiedzę na temat dzieci z różnych stron świata
 • doskonalić umiejętność poruszania się po mapie
 • zaznajamiać się z prawami dziecka
 • zaznajamiać się ze sposobami obchodzenia Dnia Dziecka w innych krajach
 • poszerzać wiedzę muzyczną
 • doskonalić umiejętności matematyczne (porównywanie, klasyfikowanie, tworzenie
  i kontynuowanie rytmów)
 • rozwijać ekspresję muzyczną i ruchową
 • zapoznawać się ze współczesnymi gatunkami muzycznymi
 • zaznajamiać się z literą „H, h”
 • doskonalić motorykę małą podczas pisania szlaczków i wykonywania prac plastycznych
 • rozwijać analizę i syntezę słuchową
 • poszerzać wiedzę na temat zwierząt żyjących na świecie oraz miejsc występowania
 • doskonalić umiejętność czytania globalnego
 • poszerzać wiedzę dzieci na temat polskich parków narodowych oraz ich mieszkańców
 • doskonalić umiejętność czytania symboli