Miesięczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej

Październik

Tematy tygodnia :

  1. Jesień w sadzie
  2. Dary ogrodu
  3. Nasze rodziny
  4. Domowi ulubieńcy

 

 

Dziecko:

– wie dlaczego powinno się jeść warzywa

– dostrzega rytm i go kontynuuje

-śpiewa piosenkę

-wycina uzupełniony obrazek

-wie, gdzie i jak kupujemy owoce

-rozpoznaje i nazywa wybrane warzywa

-liczy w zakresie czterech

-porusza się rytmicznie podczas zabaw muzycznych,

-wie, co rośnie w ogrodzie, a co-w sadzie

-wypowiada się na temat rodziny

-prawidłowo stosuje przyimki: na, pod, obok, za, przed, między

-wycina proste elementy

-rozpoznaje i nazywa wybrane zawody

-odpowiada na pytania dotyczące opowiadania i wiersza

-segreguje przedmioty według jednej cechy-koloru