Miesięczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej

Tematy kompleksowe :

I TYDZIEŃ: Praca rolnika.

IITYDZIEŃ: Wielkanoc.

III TYDZIEŃ: Wielkanoc.

IV TYDZIEŃ: Dbamy o naszą planetę.

V TYDZIEŃ: Dbamy o naszą planetę.

Kochani Rodzice dzieci z grupy „Promyczki Dobra” w miesiącu kwietniu będą:

 • poznawać różnice między sianem a słomą;

 • doskonalić umiejętności rozpoznawania i podawania nazw roślin rosnących na polu

 • doskonalić chwyt pęsetkowy i motorykę małą

 • doskonalić umiejętność dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych

 • doskonalić umiejętność opisu

 • poznawać nazwy maszyn rolniczych

 • rozwijać ekspresję twórczą

 • zapoznawać się z tradycją wykonywania palm wielkanocnych

 • doskonalić umiejętności opowiadania i dzielenia się własnymi doświadczeniami

 • poznawać polskie i zagraniczne zwyczaje wielkanocne

 • doskonalić motorykę małą

 • identyfikować i podawać nazwy emocji

 • doskonalić czytanie globalne

 • doskonalić precyzję ruchów i sprawność ruchową

 • doskonalić umiejętność klasyfikacji

 • pobudzać odpowiedzialność za środowisko

 • zapoznawać się z literą „Z,z”

 • doskonalić słuch fonemowy

 • kształtować właściwe nawyki dotyczące ochrony środowiska naturalnego

 • doskonalić umiejętność segregacji śmieci

 • zapoznawać się z pojęciem „recyklingu”

 • doskonalić umiejętność obserwacji i wyciągania wniosków z prostych doświadczeń