Miesięczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej

WRZESIEŃ

 

 • TEMATY KOMPLEKSOWE:
 • TYDZIEŃ I; II Pierwszy raz w przedszkolu
 • TYDZIEŃ III: Nadeszła jesień
 • TYDZIEŃ IV: Co robią zwierzęta jesieni
 •  
 • DZIECKO POTRAFI:
 • poznaje imiona kolegów i koleżanek,
 • wymienia imiona kolegów i koleżanek,
 • naśladuje pokazane czynności,
 • przestrzega ustalonych zasad podczas spaceru,
 • powtarza tekst wiersza,
 • reaguje na sygnał,
 • wykonuje pracę plastyczną.
 • pokazuje kąciki zainteresowań znajdujące się w sali; korzysta z nich,
 • odkłada zabawkę do odpowiedniego kącika,
 • naśladuje pokazane czynności,
 • naśladuje odgłosy wydawane przez zabawki.
 • uważnie słucha piosenki,
 • uczestniczy w zabawie,
 • rozpoznaje swój znaczek; określa, co przedstawia; wskazuje miejsca, gdzie można go zobaczyć,
 • przestrzega ustalonych zasad,
 • określa, gdzie znajdował się miś,
 • wykonuje zadanie,
 • bierze udział w zabawie
 • reaguje na przerwę w grze,
 • aktywnie uczestniczy w zabawach,
 • odgaduje, jaką zabawkę trzyma w ręce,
 • koloruje rysunek,
 • odgaduje, jaką zabawkę trzyma w ręce,
 • koloruje rysunek,
 • dostrzega potrzeby innych,
 • reaguje na zmianę tempa muzyki,
 • bawi się z innymi,
 • poprawnie wykonuje ćwiczenia