Miesięczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej

Drodzy Rodzice! W miesiącu październiku w grupie „Promyczki Dobra”
realizowane będą następujące cele ogólne:

 • poznawanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, sadu, drzew owocowych – rozpoznawanie ich po owocach
 • rozpoznawanie owoców: za pomocą dotyku, węchu, wzroku, po smaku
 • wykorzystywanie owoców drzew we wszystkich możliwych formach działalności, w tym działalności technicznej
 • poznawanie sposobów przechowywania owoców (mrożenie, suszenie, pasteryzowanie)
 • rozpoznawanie i nazywanie najczęściej spożywanych warzyw, wskazywanie ich jadalnych części
 • nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, kompoty, soki, sałatki, kiszonki), poznawanie sposobów ich robienia oraz wyjaśnianie potrzeby ich wykonywania
 • zwracanie uwagi na rolę owoców i warzyw w życiu ludzi i zwierząt (pożywienie, dekoracje, środek leczniczy)
 • rytmiczny podział słów
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.)
 • wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach
 • tworzenie zdań z określoną liczbą słów
 • odkrywanie litery o: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestniczenie w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • rysowanie po śladzie
 • prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne)
 • ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby.
 • śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego

 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych

 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczb: 1, 2

 • poznawanie sposobów przygotowania się wybranych zwierząt do zimy

 • zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt przed zbliżającą się zimą: zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór, zwiększenie masy ciała

 • wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków

 • odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie)

 • rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek

 • określanie w zdaniu kolejności słów, ich liczby

 • wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie

 • posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami

 • kojarzenie dodawania z przybywaniem elementów, a odejmowania – z ich ubywaniem

 • odkrywanie litery a: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 3

 • określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym

 • nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach

 • porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin

 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania

 • rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech

 • uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych,

 • odkrywanie litery m: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
  – utrwalanie znajomości poznanych liter

 • zwracanie uwagi na ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych

 • obserwowanie zmian zachodzących późną jesienią (mgły, intensywne opady deszczu, silny wiatr, coraz krótsze dni, obniżanie się temperatury powietrza itp.).

 • porównywanie par obrazków; wskazywanie różnic i podobieństw między nimi

 • uzupełnianie brakujących elementów na obrazkach, rysunkach

 • kończenie rysunków według wzoru

 • odkrywanie litery e: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 4

  Tematy kompleksowe :

  I TYDZIEŃ: Idzie jesień… przez ogród i sad.

  II TYDZIEŃ: Idzie jesień… do zwierząt.

  III TYDZIEŃ: Co z czego otrzymujemy.

  IV TYDZIEŃ: Idzie jesień… z deszczem.

 

Materiały językowe – Październik

gr. III 6-latki

ZAKRES TEMATYCZNY

KLUCZOWE

SŁOWNICTWO

STRUKTURY

I KLUCZOWE SŁOWNICTWO BIERNE

MY HOUSE

Mój dom

SHAPES

Figury geometryczne

Numbers 1-10

House, kitchen, bedroom, attic, dinning room

sleep, cook, brush my teeth,

play hide and seek

big/small

windows, door, roof, chimney

lift

circle, triangle, square, star

telescope

space rocket, space robot

Yes, I can!

Every day I…(cook/sleep/…)

Which room is it?

What do you do in…(the attic/the kitchen/..)?

Whisper it…

Look; Listen; Point;

Put it here. What’s missing?

Match.

Let’s take the lift!

Open the door! Press the button;

Repeat after me!

Help me…Find…Make …(a triangle)

Move (like a robot)

Can you see…( a triangle)?

Can you do it? Yes, I can!

Point. Count.

Repeat slowly/quicly/in a low/ high voice.

SONGS

Piosenki

Colours Yes, I can

In the red, red town 1.Show me a circle, just like this.

was a red, red house. Show me a circle, quicly please!

In the red, red house Can you do it? Yes, I can!

was the red. red bed. Yes, I can! I can!

In the red, red bed Find a circle, quicly, please!

was a red, red cat. Ready…go! Tick-tock! Tick-tock!

And that is that. 2. Show me a square, just like this….

In the yellow… 3. Show me a star, just like this…

In the green… 4. Show me a triangle, just like this….