Miesięczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej

Drodzy Rodzice! W miesiącu marcu w grupie „Promyczki Dobra”
realizowane będą następujące cele:

 • Dokonywanie oceny postępowania bohaterów literackich.
  · Utrwalenie dodawania i odejmowania w zakresie 8.
 • Zapoznanie z literami g, G; małą i wielką, drukowaną i pisaną.
 • Aktywizowanie umysłu i emocji dzieci w toku odgrywania scenek dramowych.
 • Wzbogacenie wiedzy na temat teatru.
  · Poznawanie znaczenia nowych słów: dźwięk, muzyka, orkiestra, dyrygent, batuta
 • Poznawanie dawnych i nowoczesnych urządzeń służących do rejestrowania i odtwarzania muzyki,
  · Muzykowanie na wybranych instrumentach perkusyjnych, rozwijanie poczucia rytmu
  i inwencji twórczej,
  · Odkrywanie litery W: małej, wielkiej, drukowanej, pisanej; rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
   · Rozwijanie sprawności manualnej, kształtowanie poczucia sprawstwa (potrafię to zrobić) i odczuwania radości z wykonanej pracy.
  · Zdobywanie wiadomości na temat filharmonii,
  · Poznawanie właściwego sposobu zachowania się na koncercie,
  · Wzbogacanie wiadomości na temat wielkiego polskiego kompozytora –Fryderyka Chopina, wyrażanie przeżyć w aktywności plastycznej i ruchowej,
 • Rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych
  · Zapoznanie z podziałem instrumentów, nazywanie i rozróżnianie wybranych instrumentów muzycznych,
  · Utrwalanie nazw liczebników głównych i liczebników porządkowych w danym zakresie,
 • Odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 9
 • Poznawanie obiektów i zjawisk występujących w kosmosie, wyglądu i nazw planet Układu Słonecznego.
 • Odkrywanie litery p, P; małej i wielkiej, drukowanej i pisanej; rozpoznawanie i nazywanie poznawanie liter.
 • Utrwalenie kolejności występowania planet w Układzie Słonecznym.
 • Poznawanie właściwości fizycznych niektórych substancji.

 

 

Materiały językowe – Marzec

gr. „Promyczki Dobra”

ZAKRES TEMATYCZNY

KLUCZOWE

SŁOWNICTWO

STRUKTURY

I KLUCZOWE SŁOWNICTWO BIERNE

PARTS OF THE BODY

Części ciała

ACTIONS

Czynności

HEALTHY ROUTINES

Zdrowe nawyki

NUMBERS

1-10

Liczby 1-10

COLOURS

Kolory

Head, tummy, feet, arms, hands, legs

Nod your head!

Pat your tummy!

Strech your arms!

Clap your hands!

Bend your legs!

Stamp your feet!

It huts!

Plaster

Can he/she do it?

Yes, he/she can.

No, he/she can’t.

I sleep a lot (brush my teeth/eat broccoli/do sports/go out/smile) every day!

It is healthy!

I’ve got ….(the flashcards/..)

Can you help me (find the flashcards)?

Put…(the tissue) on your …(head/tummy/…)!

Pass (the envelopes) on, like this!

Who’s got …(the red envelope)? Concentrate!

It hurts? What hurts?

Help me/him/her! Can you /he/she do it?

Yes, I/ he/she can! I can (stamp my feet)

Team up! Stand (here)

Let’s go and see the doctor!

What’s the matter?

How many …(feet) are there (between me and you)?

It is healthy!

I…(sleep/brush my teeth/eat broccoli/do sports/smile every day!

What do you do every day?

Do you …(smile)every day?

Can I have…. a plaster?

Put …(the plaster) on …(your hand)!

SONG

Piosenka

IT IS HEALTHY!

One! I sleep a lot every day! It is healthy, hey, hey, hey!

Two! I brush my teethevery day! It is healthy, hey, hey, hey!

Three! I eat broccoli every day! It is healthy, hey, hey, hey!

Four! I do sport every day! It is healthy, hey, hey, hey!

Five! I go for a walk every day! It is healthy, hey, hey, hey!

Six! And I smile every day! It is healthy, hey, hey, hey!

I’m so healthy! Hey, hey, hey! It is healthy, hey, hey, hey!