Miesięczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej

Styczeń

TEMATY KOMPLEKSOWE:

LUTY

TYDZIEŃ I- Jesteśmy samodzielni w kuchni

TYDZIEŃ II-Baśniowy świat

TYDZIEŃ III- Chciałbym być matematykiem

 

DZIECKO

-wie na czym polega praca w kuchni

-przygotować śniadanie

-rytmicznie klaszcze

-wie do czego służy łyżka, łyżeczka, widelec

-przykleja elementy we właściwych miejscach

– liczy w zakresie czterech

– określa wysokość przedmiotów

-podaje przykłady lekkich i ciężkich przedmiotów