Miesięczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej

Drodzy Rodzice! W miesiącu lutym w grupie „Promyczki Dobra”
realizowane będą następujące cele:

 • Dokonywanie oceny postępowania bohaterów literackich.
  · Utrwalenie dodawania i odejmowania w zakresie 8.
 • Zapoznanie z literami g, G; małą i wielką, drukowaną i pisaną.
 • Aktywizowanie umysłu i emocji dzieci w toku odgrywania scenek dramowych.
 • Wzbogacenie wiedzy na temat teatru.
  · Poznawanie znaczenia nowych słów: dźwięk, muzyka, orkiestra, dyrygent, batuta
 • Poznawanie dawnych i nowoczesnych urządzeń służących do rejestrowania i odtwarzania muzyki,
  · Muzykowanie na wybranych instrumentach perkusyjnych, rozwijanie poczucia rytmu
  i inwencji twórczej,
  · Odkrywanie litery W: małej, wielkiej, drukowanej, pisanej; rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
   · Rozwijanie sprawności manualnej, kształtowanie poczucia sprawstwa (potrafię to zrobić) i odczuwania radości z wykonanej pracy.
  · Zdobywanie wiadomości na temat filharmonii,
  · Poznawanie właściwego sposobu zachowania się na koncercie,
  · Wzbogacanie wiadomości na temat wielkiego polskiego kompozytora –Fryderyka Chopina, wyrażanie przeżyć w aktywności plastycznej i ruchowej,
 • Rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych
  · Zapoznanie z podziałem instrumentów, nazywanie i rozróżnianie wybranych instrumentów muzycznych,
  · Utrwalanie nazw liczebników głównych i liczebników porządkowych w danym zakresie,
 • Odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 9
 • Poznawanie obiektów i zjawisk występujących w kosmosie, wyglądu i nazw planet Układu Słonecznego.
 • Odkrywanie litery p, P; małej i wielkiej, drukowanej i pisanej; rozpoznawanie i nazywanie poznawanie liter.
 • Utrwalenie kolejności występowania planet w Układzie Słonecznym.
 • Poznawanie właściwości fizycznych niektórych substancji.

I TYDZIEŃ: BAŚNIE, BAJKI, BAJECZKI.

II TYDZIEŃ: MUZYKA WOKÓŁ NAS.

III TYDZIEŃ: NIE JESTEŚMY SAMI W KOSMOSIE.

 

Materiały językowe – Luty

gr. „Promyczki Dobra”

ZAKRES TEMATYCZNY

KLUCZOWE

SŁOWNICTWO

STRUKTURY

I KLUCZOWE SŁOWNICTWO BIERNE

PREPOSITIONS OF PLACE

Przyimki miejsca

FOOD

Jedzenie

ACTIONS

Czynności

SHOPPING FOR FOOD

Zakupy spożywcze

NUMBERS

1-10

Liczby 1-10

In; on; under

pizza; broccoli,

tomatoes; pineapple; ham;

cheese

chop; slice; grate

favourite; box;

Do you like…?

I’m hungry!

Where is/are…?

How can I help you?

I’d like some…please.

Here you are!

Thank you!

Where is/are…?

Is he/she/it in/on/under….(the box/…)?

Put (…) on/in/under the (…)!

Close your eyes, don’t peek!

Find (…)! Dance! Fly! Stop! Let’s repeat!

I’m (so) hungry! Let’s make a pizza!

Can you …(make a pizza)?

First, you …; Next, you..; Now, you…;

Perfect! Show me (your pizzas)!

Can I have …(a bite of your pizza/ a worksheet), please?

Point to… the tomatoes!

Look at (Boo); Is there …(any ham)?

Are there…(any tomatoes)?

Tick it /them!; Put a cross!

What’s your favourite (food)? Do you like….(tomatoes)? What do you like on your pizza?

If you like ….(broccoli), …jump!

Point (to the right food)

Who’s the first to…(put the pizza on the table)?

Catch someone who …(likes ham)

SONG

Piosenka

MAKE A PIZZA

Let’s make a pizza! 1,2,3!

Chop the tomatoes and the broccoli, please!

Let’s make a pizza! 4,5,6!

Slice the pineapple, just like this!

Let’s make a pizza! 7,8, 9!

Slice the ham, slice, slice, slice!

Let’s make a pizza! Number 10!

Grate the cheese, again and again!