Miesięczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej

Tematy kompleksowe :

I TYDZIEŃ: Baśnie, bajki, legendy.

IITYDZIEŃ: Bale, bale w karnawale.

III TYDZIEŃ: W dawnych czasach

IV TYDZIEŃ: Wynalazki.

 

Kochani Rodzice dzieci z grupy „Promyczki Dobra” w miesiącu lutym będą:

 • doskonalić umiejętność uważnego słuchania i wyciągania wniosków
 • ćwiczyć percepcję słuchową na podstawie rymów
 • rozwijać myślenia przyczynowo-skutkowego na podstawie baśni
 • odróżniać elementy prawdopodobne od nieprawdopodobnych (fikcyjnych od realnych)
 • utrwalać nazwy figur geometrycznych
 • rozbudzać ekspresję i twórcze myślenie
 • zapoznawać się z literą „B, b”
 • doskonalić spostrzegawczość
 • poszerzać wiedzę o polskich legendach i ich bohaterach
 • doskonalić myślenie przyczynowo-skutkowe
 • doskonalić umiejętność oceny zachowania bohaterów
 • rozwijać kreatywne myślenie podczas twórczych zabaw
 • doskonalić myślenie twórcze i logiczne
 • poszerzać wiedzę na temat karnawału
 • rozwijać umiejętności taneczne
 • doskonalić motorykę małą
 • zapoznawać się z literą „N, n”
 • doskonalić koordynację ręka -oko
 • zapoznawać się z liczbami „0” i „10”
 • integrować się podczas zabawy karnawałowej
 • rozwijać umiejętności muzyczne
 • doskonalić umiejętność poszukiwania informacji w różnych źródłach
 • doskonalić spostrzegawczość
 • rozbudzać zainteresowania zajęciami badawczymi
 • doskonalenie umiejętności matematyczne: szeregowanie, przeliczanie, porównywanie liczebności
 • poszerzać wiedzę na temat prehistorii
 • doskonalić umiejętność wypowiadania się na określony temat
 • rozwijać sprawność ruchową
 • usprawniać analizę słuchową
 • zapoznawać się z literą „P,p”
 • rozwijać umiejętność rozpoznawania przedmiotów za pomocą różnych zmysłów
 • doskonalić umiejętność koncentracji uwagi podczas słuchania czytanego tekstu
 • rozwijać świadomość funkcji komputera i internetu oraz zagrożeń z związanych z korzystaniem z nich

doskonalić umiejętność współpracy w grupie