Piosenka miesiąca

PIOSENKA MIESIĄCA :


muz. Magdalena Mielnicka-Sypko
sł. Urszula Piotrowska

Do zajączka przyszła kurka

– Ko, ko, ko, ko –-zagdakała.

Z koszem jajek na pisanki

Mama Kwoka mnie przysłała.

Zając podparł się pod boki

– A to ci dopiero jajka!

Namaluję na nich tęcze

I na każdym będzie bajka.

Ref. Bajkowe pisanki, bajkowe

Rozdamy je z dobrym słowem,

ŒŚwiątecznym życzeniem

Wiosennym marzeniem

Bajkowe pisanki, bajkowe

Wesołą wiodą rozmowę,

że wiosna za oknem,
że w dyngus ktoœ zmoknie.

Rośœnie żytko jak na drożdżach

I zieleni się rzeżucha

Pisankowych opowieœci
Zając słucha, kurka słucha

Z bukiecikiem srebrnych bazi

W goœści wybrał się baranek

A dla niego mała kurka

Kosz bajkowych ma pisanek