Miesięczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej

Luty:

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Usprawnianie spostrzegawczości wzrokowej
 • Usprawnianie duże i małej motoryki
 • Rozpoznawanie i podawanie imion i nazw bohaterów znanych bajek
 • Rozbudzanie kreatywności i swobodnej ekspresji teatralnej
 • Rozwijanie kompetencji językowych; serpentyna, girlanda, konfetti
 • Kształtowanie słownictwa dzieci oraz uważnego słuchania bajek
 • Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania pojazdów według określonej cechy
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 1-4
 • Poznanie zawodu fryzjera
 • Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni – wykonanie masek karnawałowych
 • Wdrażanie dzieci do przestrzegania reguł podczas zabaw
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami
 • Kształtowanie myślenia przyczynowo – skutkowego podczas zabaw badawczych
 • Doskonalenie dzieci z różnymi sposobami komunikowania się np. – wzywanie pomocy w górach
 • Kształtowanie poczucia empatii i troski
 • Kształtowanie ekspresji ruchowej poprzez zabawy parateatralne
 • Doskonalenie wyobraźni ruchowej poprzez zabawę przy muzyce
 • Doskonalenie sprawności manualnej
 • Rozwijanie koordynacji ruchowej
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt

TEMATY KOMPLEKSOWE

I Baśnie, bajki, legendy

II Bale, bale w karnawale

III W dawnych czasach

IV Wynalazki