Miesięczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej

Czerwiec

Ogólne cele wychowawczo – dydaktyczne:

 1. Poznawanie naszych praw i obowiązków. Uświadomienie praw do zabawy, nauki i rozwoju.
 2. Kształtowanie prawidłowej postawy wobec swoich obowiązków.
 3. Nasze marzenia – wypowiadanie się na temat swoich marzeń, umiejętność cierpliwego wysłuchiwania innych.
 4. Rozwijanie w sobie postawy szacunku dla inności fizycznej i kulturowej.
 5. Poszerzanie wiedzy dzieci o nazwy zwierząt i ich miejsca zamieszkania
 6. Zapoznanie z wyglądem papugi – utrwalanie znajomości kolorów
 7. Nauka porządkowania elementów od najmniejszego do największego
 8. Kolory lata, obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie latem.
 9. Zjawisk atmosferyczne, zasady bezpiecznego zachowania w czasie burzy.
 10. Morze, góry, las poznawanie Polski podczas zabawy.
 11. Zasady odpowiedzialnego zachowania się podczas wakacji
 12. Doskonalenie mowy podczas dzielenia się swoimi planami wakacyjnymi

 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. Dzień Dziecka
 2. Lato
 3. Zwierzęta małe i duże
 4. Wakacje