Miesięczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej

MIESIĘCZNY PLAN DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY NA MIESIĄC MARZEC :

1.POZNAJEMY ZWIERZĘTA MIESZKAJĄCE W DŻUNGLI I NA SAWANNIE
2.RODZINA KROKODYLI, GDZIE  ŻYJĄ ŻYRAFY
3. POZNAJEMY ZWIERZĘTA NASZYCH PÓL I LASÓW
4. GDZIE MIESZKAJĄ ZWIERŻĘTA
5. W MARCU JAK W GARNCU
6. MARCOWA POGODA
7. PIERWSZE OZNAKI WIOSNY
8. KOLORY WIOSNY
9.CO SŁYCHAĆ WIOSNĄ W GNIEŹDZIE

TEMATY KOMPLEKSOWE :

  1. ZWIERZĘTA Z DŻUNGLI I SAWANNY
  2. ZWIERZĘTA NASZYCH PÓL I LASÓW
  3. MARCOWA POGODA
  4. WIOSENNE PRZEBUDZENIE