Miesięczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej

                    

MIESIĘCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY

Listopad:

 

 1. Nasz kontakt z techniką.
 2. Domowe urządzenia
 3. Pełna lodówka
 4. Pięć urządzeń elektrycznych
 5. Uczymy się czytać
 6. Święto niepodległości.
 7. Co to jest patriotyzm.
 8. Rozpoznawanie liter drukowanych i pisanych.
 9. Co pływa ? Co tonie?
 10. Dbamy o nasze zdrowie
 11. Dbamy o higienę
 12. Zdrowa żywność
 13. Nasza edukacja matematyczna
 14. Rozpoznawanie cyfr, pojęć liczbowych.
 15. Nazywanie figur geometrycznych.
 16. Międzynarodowy Dziecka Praw Dziecka.

Temat kompleksowe:

I Nasz kontakt z techniką

II Poznajemy przyrodę

III Dbamy o nasze zdrowie

IV Uczymy się czytać