Miesięczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej

STYCZEŃ

TEMATY KOMPLEKSOWE:

I.MIJAJĄ DNI, MIESIĄCE, LATA

II.ZIMA I ZWIERZĘTA

III. BABCIA I DZIADEK

IV. PROJEKT TEATR

 

MIESIĘCZNY PLAN DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ NA  STYCZEŃ

-JESTEŚMY CORAZ STARSI

– JAK UPŁYWA CZAS

-PRZYJĘCIE URODZINIWE

-DOKARMIAMY PTASZKI

– KARMNIK Z FIGUR GEOMETRYCZNYCH

– ZIMA I PTAKI

– BABCIA I DZIADEK

– SŁODKA NIESPODZIANKA