Piosenka miesiąca

  1. Nasza Pani jest kochana

zawsze ma dla dzieci czas,

zwykle pani śpiewa dla nas,

ale dziś posłucha nas.

… Proszę pani, proszę pani

my lubimy panią tak,

że jak pani nie ma z nami

nawet lizak traci smak

 

  1. Pani umie radę znaleźć

kiedy ktoś kłopoty ma.

Pani się nie boi wcale

ani myszy , ani lwa.

…Proszę pani……

 

  1. Pani dużo wie o kwiatach,

wie co nocą robi jeż.

Gdyby szła na koniec świata

poszlibyśmy za nią też.

… Proszę pani…..