Ramowy rozkład dnia

Ramowy Rozkład Dnia

w Niepublicznym Przedszkolu „ U Dominikanek”

 

6.30 – 8.20- gr. Słoneczka Nadziei

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne wynikające z własnej aktywności dziecka, np.; ruchowe, konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, dydaktyczne. Praca indywidualna z dzieckiem. Ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe. Poranna modlitwa.

8.20 – 8.30- gr. Słoneczka Nadziei

Czynności higieniczno-  porządkowe. Przygotowanie do śniadania.

8.30-9.00- gr. Słoneczka Nadziei

Śniadanie.

9.00-10.30- gr.Słoneczka Nadziei

Zajęcia edukacyjne z całą grupą. Wyzwalanie aktywności dziecka w różnych sferach rozwojowych w następujących obszarach; poznawanie i rozumienie siebie oraz otaczającego świata (aktywność poznawcza), nabywanie umiejętności poprzez działanie (eksperymentowanie), odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie (aktywność społeczna), budowanie systemu wartości chrześcijańskich (aktywność religijna), rozwijanie umiejętności językowych i matematycznych (aktywność językowa, matematyczna), rytmika, plastyka, teatr, film, literatura, sztuka (aktywność artystyczna), gimnastyka, zabawy ruchowe, zasady bezpieczeństwa (aktywność ruchowa i zdrowotna)

10.30 – 11.20- gr. Słoneczka Nadziei

Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci na placu zabaw lub w sali. Zabawy integracyjne. Indywidualne wspomaganie rozwoju dzieci. Wycieczki tematyczne, spacery. Zajęcia dodatkowe.

11.30-11.40- gr. Słoneczka Nadziei

Czynności przygotowawczo – higieniczne do obiadu. Zasady kulturalnego spożywania posiłków, zachowanie prawidłowej postawy przy stole.

11.40-12.15- gr. Słoneczka Nadziei

Obiad

12.15 – 14.00- gr. Słoneczka Nadziei

Zajęcia relaksacyjne, leżakowanie  bajkoterapia, zabawy tematyczne,  gry planszowe, zabawy proponowane przez dzieci w kącikach zainteresowań, rozmowy swobodne dzieci z nauczycielem. Organizowanie sytuacji umożliwiających dzieciom poznawanie własnych możliwości i rozwijanie zainteresowań.  Praca indywidualna z dziećmi, wspomaganie rozwoju. Zabawy dydaktyczne. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Zajęcia dodatkowe.

14.00- 14.15- gr. Słoneczka Nadziei

Czynności higieniczno-  porządkowe .

14.15- 14.45- gr. Słoneczka Nadziei

Podwieczorek.

14.45- 17.00- gr. Słoneczka Nadziei

Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie. Rozwijanie zainteresowań i zdolności, wspomaganie rozwoju dzieci, praca indywidualna z dzieckiem. Konsultacje z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci do domów.