Miesięczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej

DZIECI Z GRUPY ISKIERKI BOŻE W MIESIĄCU MARCU BĘDĄ:

 

-zapoznawać się z literą Z: małą i wielką, drukowaną i pisaną

-rozwijać umiejętność liczenia, dodawania i odejmowania

-zapoznawać się z zapisem cyfrowym liczby 9, 10

-zapoznawać się z literą U: małą i wielką, drukowaną i pisaną

-rozwijać  pamięć słuchową

-zapoznawać się  z kalendarzem pogody

-zapoznawać  się z literą C: małą i wielką, drukowaną i pisaną

-zapoznawać się  z literą J: małą i wielką, drukowaną i pisaną

-zapoznawać się  ze zwyczajem wykonywania pisanek

-rozwijać słuch fonematyczny

 -rozwijać orientacje przestrzenną

 

 

TEMATY KOMPLEKSOWE

I-TYDZIEŃ-Zwierzęta na świecie

II-TYDZIEŃ-Czy dinozaury żyły naprawdę?

III TYDZIEŃ-Nadchodzi wiosna

IV TYDZIEŃ – Wielkanoc- zwyczaje i tradycje.