Miesięczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej

 1. ISKIERKI BOŻE. MARZEC. Tematy kompleksowe.

 

Tydzień 1. Zwierzęta z dżungli i sawanny

Tydzień 2. Zwierzęta naszych pól i lasów

Tydzień 3. Marcowa pogoda

Tydzień 4. Wiosenne przebudzenie

 

Treści programowe:

 • poznawanie przedstawicieli zwierząt egzotycznych.
 • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych.
 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.
 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
 • malowanie: palcami, dłonią, pędzlem
 • lepienie z plasteliny, masy solnej, masy papierowej
 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.
 • śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście.
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • rytmicznych
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.
 • obserwowanie okazów przyrodniczych za pośrednictwem filmów, książek, zdjęć.
 • poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm).
 • rozpoznawanie różnych odgłosów, dźwięków dochodzących z bliskiego otoczenia.
 • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami narządów.
 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk.

określanie położenia przedmiotów w przestrzeni, stosowanie określeń: blisko, daleko, wysoko, nisko, dalej, bliżej, wyżej, niżej.