Miesięczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej

Październik:

Tematy tygodnia

Tydzień I – Jesień w sadzie

Tydzień II – Jesień na działce

Tydzień III – Nasze rodziny

Tydzień IV – Nasi domowi ulubieńcy