Miesięczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej

DZIECI Z GRUPY 5-LATKÓW  W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU BĘDĄ:

 

 • rozpoznaje i nazywa literę o: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • pisze litery o, O
 • wypowiada się na temat sadu – drzew, owoców
 • posługuje się liczebnikami, głównymi i porządkowymi, w zakresie 6
 • rozpoznaje i nazywa literę a: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • pisze litery a, A
 • czyta całościowo wybrane nazwy warzyw, owoców
 • podaje całe słowa po usłyszeniu ich bez pierwszej głoski
 • wie, że w skład ziemniaka wchodzą woda i mąka ziemniaczana
 • rozpoznaje i nazywa literę m: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • pisze litery m, M
 • stosuje słowo głoska; syntezuje słowa podzielone na głoski
 • określa stopień pokrewieństwa między członkami najbliższej rodziny
 • czyta całościowo wyrazy: mama, tata, siostra, brat, dom, ja
 • podaje przykłady pozytywnych i negatywnych wpływów wiatru na środowisko przyrodnicze
 • rozpoznaje i nazywa literę e: małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • pisze litery e, E
 • uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach ruchowych: orientacyjno -porządkowych,  wyprostnych,

  z elementem równowagi, czworakowania

 • wypowiada się na temat zwierząt, opieki nad nimi

 

TEMATY KOMPLEKSOWE

I TYDZIEŃ- Jesień w sadzie

II TYDZIEŃ- Jesień na działce

III TYDZIEŃ- Nasze rodziny

IV TYDZIEŃ- Nasi domowi ulubieńcy