Miesięczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej

LISTOPAD

I. Domy i domki

II. Urządzenia elektryczne

III. A deszcz pada i pada…

IV. Zdrowie naszym skarbem