Miesięczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej

Październik

Tematy kompleksowe :

I TYDZIEŃ: Idzie jesień… przez ogród i sad

II TYDZIEŃ: Idzie jesień… do zwierząt

III TYDZIEŃ: Co z czego otrzymujemy

IV TYDZIEŃ: Idzie jesień… z deszczem

 

Kochani Rodzice dzieci z grupy „Iskierki Boże” w miesiącu październiku będą:

 • rozpoznawać i nazywać wybrane owoce i warzywa,
 • uczestniczyć we wspólnych zabawach,
 • odpowiadać na pytania dotyczące wysłuchanego utworu,
 • słuchać piosenki o prostej linii melodycznej, śpiewane przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii,
 • uczestniczyć w zabawach z elementem naśladownictwa,
 • uczestniczyć w zabawach ruchowych: (orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementem czworakowania, z elementem skoku, podskoku, organizowanych metodą opowieści ruchowej, ze śpiewem),
 • poznawać sposoby przygotowywania się zwierząt do zimy na przykładzie jeża, wiewiórki, bociana,
 • skupiać uwagę na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela,
 • odpowiadać na pytania dotyczące wysłuchanego utworu,
 • ustalać równoliczności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary, nakładanie ich na siebie lub przeliczanie,
 • tworzyć kompozycje z różnych materiałów i tworzyw (kolaż),
 • poznawać etapy produkcji (np. papieru, chleba, cukru itp.), z wykorzystaniem filmu, Internetu,
 • przezwyciężać niechęć do jedzenia nieznanych potraw,
 • skupiać uwagę na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie, w bliskim otoczeniu przedszkola.
 • uczestniczyć w naturalnych zabawach badawczych, np. poznawanie właściwości różnych materiałów, w bezpośrednim z nimi kontakcie (budowanie babek z piasku, gniecenie papieru, lepienie bałwana itp.)
 • maszerować w rytmie wystukiwanym na bębenku lub wyklaskiwanym przez nauczyciela.