Miesięczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej

 

 

DZIECI Z GRUPY ISKIERKI BOŻE W MIESIĄCU GRUDNIU BĘDĄ:

-zapoznawać  się z literą L: małą i wielką, drukowaną i pisaną

-rozwijać umiejętność klasyfikowania

-rozwijać słuch fonematyczny

-zapoznawać się z zapisem cyfrowym liczby 0

-zapoznawać się  z literą Y: małą i wielką, drukowaną i pisaną

-poznawać wybrane drzewa iglaste

-rozwijać zainteresowania przyrodą nieożywioną

-rozwijać orientacje przestrzenną

-zapoznawać się  z literą R: małą i wielką, drukowaną i pisaną

-zapoznawać się z zapisem cyfrowym liczby 6

-zapoznawać  się z wyglądem świątecznego stołu

 

TEMATY KOMPLEKSOWE

 

I TYDZIEŃ- Co robić w taki smutny czas?

II TYDZIEŃ-Nadeszła zima

III-IV TYDZIEŃ – Święta tuż tuż