Piosenka miesiąca

  1. Do przedszkola co dzień rano
    idę przez ulicę z mamą.
    Droga wcale nie jest łatwa,
    bo na skrzyżowaniach światła.

Ref. Czerwone światło: Stój!
Zielone światło idź!
Na żółtym świetle zawsze czekaj,
tak już musi być.

 2. Samochody w rzędach stoją,
a kierowcy spoglądają,
czy już światło jest zielone,
by odjechać w swoją stronę.

Ref. Czerwone światło: Stój!
Zielone światło idź!
Na żółtym świetle zawsze czekaj,
tak już musi być.

3. Policjanci wciąż pracują,
skrzyżowania obserwują,
czy przepisy wszyscy znają
i czy znaków przestrzegają.

Ref. Czerwone światło: Stój!
Zielone światło idź!
Na żółtym świetle zawsze czekaj,
tak już musi być.