Ramowy rozkład dnia

Ramowy Rozkład Dnia

w Niepublicznym Przedszkolu „ U Dominikanek”

 

6.30-8.45- gr. Iskierki Boże

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne wynikające z własnej aktywności dziecka, np.; ruchowe, konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, dydaktyczne. Praca indywidualna z dzieckiem. Ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe. Poranna modlitwa.

8.45-9.00- gr. Iskierki Boże

Czynności higieniczno-  porządkowe. Przygotowanie do śniadania.

9.00-9.30- gr. Iskierki Boże

Śniadanie.

9.30-11.00 gr. Iskierki Boże

Zajęcia edukacyjne z całą grupą. Wyzwalanie aktywności dziecka w różnych sferach rozwojowych w następujących obszarach; poznawanie i rozumienie siebie oraz otaczającego świata (aktywność poznawcza), nabywanie umiejętności poprzez działanie (eksperymentowanie), odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie (aktywność społeczna), budowanie systemu wartości chrześcijańskich (aktywność religijna), rozwijanie umiejętności językowych i matematycznych (aktywność językowa, matematyczna), rytmika, plastyka, teatr, film, literatura, sztuka (aktywność artystyczna), gimnastyka, zabawy ruchowe, zasady bezpieczeństwa (aktywność ruchowa i zdrowotna)

11.00-11.45 – gr. Iskierki Boże

Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci na placu zabaw lub w sali. Zabawy integracyjne. Indywidualne wspomaganie rozwoju dzieci. Wycieczki tematyczne, spacery. Zajęcia dodatkowe.

11.45-12.00- gr. Iskierki Boże

Czynności przygotowawczo – higieniczne do obiadu. Zasady kulturalnego spożywania posiłków, zachowanie prawidłowej postawy przy stole.

12.00-12.30- gr. Iskierki Boże

Obiad

12.30-13.45- gr. Iskierki Boże

Zajęcia relaksacyjne, bajkoterapia, zabawy tematyczne,  gry planszowe, zabawy proponowane przez dzieci w kącikach zainteresowań, rozmowy swobodne dzieci z nauczycielem. Organizowanie sytuacji umożliwiających dzieciom poznawanie własnych możliwości i rozwijanie zainteresowań.  Praca indywidualna z dziećmi, wspomaganie rozwoju. Zabawy dydaktyczne. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Zajęcia dodatkowe.

13.45-14.00- gr. Iskierki Boże

Czynności higieniczno-  porządkowe .

14.00-14.15 – gr. Iskierki Boże

Podwieczorek.

14.15-17.00- gr. Iskierki Boże

Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie. Rozwijanie zainteresowań i zdolności, wspomaganie rozwoju dzieci, praca indywidualna z dzieckiem. Konsultacje z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci do domów.