Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia

W Niepublicznym Przedszkolu u Dominikanek

6.30-8.30

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne wynikające z własnej aktywności dziecka, np. ruchowe, konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, dydaktyczne. Praca indywidualna z dzieckiem. Ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe. Poranna modlitwa.

8.30-9.00

Czynności higieniczno-porządkowe. Przygotowanie do śniadania.

9.00-9.30

Śniadanie.

9.30-10.00

Zajęcia edukacyjne z całą grupą. Wyzwalanie aktywności dziecka w różnych sferach rozwojowych w następujących obszarach: poznawanie i rozumienie siebie oraz otaczającego świata (aktywność poznawcza), nabywanie umiejętności poprzez działanie (eksperymentowanie), odnajdywanie swojego miejsca     w grupie rówieśniczej, wspólnocie (aktywność społeczna), budowanie systemu wartości chrześcijańskich (aktywność religijna), rozwijanie umiejętności językowych i matematycznych (aktywność językowa, matematyczna), rytmika, plastyka, teatr, film, literatura, sztuka (aktywność artystyczna), gimnastyka, zabawy ruchowe, zasady bezpieczeństwa (aktywność zawodowa i zdrowotna).

10.30-11.45

Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci na placu zabaw lub na sali. Zabawy integracyjne. Indywidualne wspomaganie rozwoju dziecka.                      Wycieczki tematyczne, spacery. Zajęcia dodatkowe.

11.45-12.00

Czynności przygotowawczo-higieniczne do obiadu. Zasady kulturalnego spożywania posiłków, zachowanie prawidłowej postawy przy stole.

12.00-12.30

Obiad.

12.30-14.00

Zajęcia relaksacyjne, leżakowanie, bajkoterapia, zabawy tematyczne, gry planszowe, zabawy proponowane przez dzieci w kącikach zainteresowań, rozmowy swobodne dzieci z nauczycielem. Organizowanie sytuacji umożliwiających dzieciom poznawanie własnych możliwości i rozwijanie własnych zainteresowań. Praca indywidualna z dzieckiem, wspomaganie rozwoju. Zabawy dydaktyczne. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Zajęcia dodatkowe.

14.00-14.15

Czynności higieniczno-porządkowe.

14.15-14.30

Podwieczorek.

14.30-16.30

Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie. Rozwijanie zainteresowań i zdolności, wspomaganie rozwoju dziecka, praca indywidualna z dzieckiem. Konsultacje z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci do domów.